loader image

Session 2019-20

List of Students Admitted/Enrolled in Session 2019-20

Sr. No. Roll No. Student’s Name
1 1909130500001 ABDUL REHMAN KHAN
2 1909130500002 ABHISHEK SINGH
3 1909130500003 AJMAAN
4 1909130500004 ANAS
5 1909130500005 ANJALI YADAV
6 1909130500006 ANMOL BHARDWAJ
7 1909130500007 ARUN BISHT
8 1909130500008 AYUSH SHARMA
9 1909130500009 BALVANT NISHAD
10 1909130500010 CHETAN
11 1909130500011 DEEPANSHU BHATT
12 1909130500012 DHRUV CHAUDHARY
13 1909130500013 DUSHYANT CHAUHAN
14 1909130500014 GAURAV MAURYA
15 1909130500015 GOURAV THAKUR
16 1909130500016 HIMANSHU MISHRA
17 1909130500017 HIMANSHU TOMAR
18 1909130500018 HIMANSHU PUNDHIR
19 1909130500019 KAJAL PANDEY
20 1909130500020 NEELESH
21 1909130500021 NIKHIL SHARMA
22 1909130500022 PRARTHANA MISHRA
23 1909130500023 PRASHANT MATHUR
24 1909130500024 PREM NARAYAN
25 1909130500025 PRINCE PIYUSH
26 1909130500026 RAJU PAL
27 1909130500027 RAKESH SINGH BAJETHA
28 1909130500028 SAMEEKSHA SRIVASTAVA
29 1909130500029 SATISH KUMAR
30 1909130500030 SAURABH VERMA
31 1909130500031 SHASHANK CHITTORYA
32 1909130500032 SHIVAM
33 1909130500033 SHIVANI SHRIVASTAV
34 1909130500034 SHOBHIT PARMAR
35 1909130500035 SIMRAN SAINI
36 1909130500036 SUHAIL
37 1909130500037 TALIB KHAN
38 1909130500038 TARUN SHARMA
39 1909130500039 TUSHAR PRASAD
40 1909130500040 UTKARSH PUNDIR
41 1909130500041 VINAY GIRI
42 1909130500042 VINEET KUMAR
43 1909130500043 YASH KUMAR SHARMA